Wizyta delegacji w Libanie

 

W dnach 21 – 25 września 2016 roku na zaproszenie Pana Sayjeda Kambarji Prezesa Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Libanie z wizytą do Bejrutu udała się delegacja Międzynarodowej Federacji Przyjaciół Dzieci. Znaleźli się w niej przedstawiciele z Białorusi, Polski oraz Ukrainy. Wizyta przebiegała w bardzo gościnnej i przyjaznej atmosferze. Uczestnicy delegacji mieli możliwość zapoznania się działalnością TPD w Libanie, podejmowanych inicjatywach na rzecz dzieci. Odwiedziliśmy jeden z ośrodków w skład, którego wchodzą: szpital, oddział rehabilitacyjny, internat oraz szkoła. Mieliśmy możliwość zaobserwowania pracy z dziećmi, stosowanymi metodami, opieką nad dzieckiem niepełnosprawnym czy zagrożonym wykluczeniem społecznym. Spotkanie w gronie międzynarodowym było doskonałą okazją do wymiany doświadczeń, podzielenia się stosowanymi w pracy z dzieckiem metodami. Reprezentujemy różne narody, które mają swoją własną kulturę i tradycję. Jednakże ogólnoludzkie wartości są takie same:

- zdrowe dzieci - zdrowy naród,

- dobra edukacja dziś - jest kluczem do sukcesu w przyszłości.

Jak mogliśmy się przekonać, wszyscy pragniemy stworzyć dzieciom dobre warunki dla ochrony zdrowia i edukacji, misja i zadania w wychowaniu i oświacie we wszystkich krajach są jednakowe.

Ważnym punktem pobytu było spotkanie z Wielkim Muftim Libanu Szejkiem Abd al-Latif Derian. Wielki Mufti osobiście jest zaangażowany w pracę na rzecz dzieci, inicjuje tworzenie i finansuje ośrodki, których zadaniem jest niesienie pomocy dzieciom i młodzieży z mniejszymi szansami rozwojowymi czy edukacyjnymi. Podczas rozmowy Wielki Mufti wyraził zadowolenie z nawiązanej współpracy w ramach Międzynarodowej Federacji Przyjaciół Dzieci, wyraził również swoje poparcie dla realizacji przyszłych projektów.

Gospodarze wizyty zadbali również o przybliżenie historii Libanu, pokazanie Bejrutu i uroków jego okolic. Niezapomnianym wrażeniem było poznanie smaków kuchni arabskiej z jej wonnością stosowanych przypraw.

Żyjemy tylko raz” - filozofia narodów wschodu. Wszystko związane z opieką i wychowaniem wydawało się nam podobne, ponieważ przyświeca naszym działaniom wspólny cel, jakim jest dobro dziecka. Wszystkie działania przepojone są pozytywnym myśleniem, ponieważ - żyjemy tylko raz!!!

Zjazd Sprawozdawczo Wyborczy

2 czerwca 2016 roku w CENTRUM REHABILITACJI, EDUKACJI I OPIEKI TPD "HELENÓW" odbył się zjazd sprawozdawczo-wyborczy Międzynarodowej Federacji Przyjaciół Dzieci. Udział wzięli delegaci z Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Polsce, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Libanie, Polskie Stowarzyszenie im. Jana Korczaka, Krajowy Komitet Wychowania Resocjalizującego. W zjeździe udział wzięli przedstawiciele Republikańskiego Społecznego Zjednoczenia "HARCERSTWO" z siedzibą Lidzie. Zrzeszającego dzieci i młodzież pochodzenia polskiego.

Podczas Zjazdu przedstawiono sprawozdanie z działalności Federacji z ostatnich trzech lat, wnioski przedstawiła Komisja Rewizyjna.

Zjazd przyjął sprawozdanie i udzielił absolutorium ustępującemu zarządowi. Po czym nastąpiły wybory nowego zarządu i komisji rewizyjnej międzynarodowej federacji przyjaciół dzieci.

Skład zarządu:

 • Wiesław Kołak - Prezes
 • Sayed Kambarji - Wiceprezes
 • Barbara Sochal - Wiceprezes
 • Henryk Romańczuk - Sekretarz
 • Arkadiusz Gawiński - Skarbnik

Członkowie zarządu

 • Burhan Kambarji
 • Grażyna Kalińska
 • Viktoriia Lagodiuk
 • Oksana Borovycz
 • Maryna Jucho
 • Janhemi Jucho

Wizyta Wielkiego Muftiego Libanu w Towarzystwie Przyjaciół Dzieci

      Międzynarodowa Federacja Przyjaciół Dzieci została utworzona w 2007 roku z inicjatywy Wiesława Kołaka, prezesa Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, pełniącego także funkcję   przewodniczącego Krajowego Komitetu Wychowania Resocjalizującego od początku jego założenia w 1989 roku. Współzałożycielami Federacji są również: Polskie Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka oraz Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Bejrucie (Liban). W roku 2014 do Federacji przystąpił Zespół Szkół nr 12 „RÓWNA” w Równem na Ukrainie i Komitet Rodzicielski przy w/w Zespole Szkół. Federacja, którą reprezentują prezes Wiesław Kołak i wiceprezes Henryk Romańczuk, prowadzi wielostronną działalność statutową, realizując między innymi następujące zadania:

 • koncerty wokalno – muzyczne i taneczne w Centrum Rehabilitacji, Edukacji i Opieki TPD „Helenów” w Warszawie z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka,
 • turnieje sportowo – rekreacyjne, także z udziałem dzieci i młodzieży z Bejrutu,
 • seminaria dla nauczycieli i pracowników administracji oświatowej z Ukrainy o tematyce innowacje w procesie edukacyjnym, wielokulturowość i demokratyzacja,
 • turnusy kolonijne w okresie wakacji szkolnych z udziałem dzieci i młodzieży z Polski i z Ukrainy (ostatnio w Austrii w 2016 r.).

     Zgodnie z planem pracy Zarządu Federacji w dniu 7 kwietnia 2016 r. odbyło się w Warszawie, w siedzibie Federacji przy ul. Krakowskie Przedmieście 6, uroczyste spotkanie działaczy Federacji z Polski z delegacją reprezentującą TPD w Libanie, w której uczestniczyli:   

Jego Ekscelencja dr Abdullatif Darian – Wielki Mufti Libanu wraz  z Małżonką,

Sayed Kambarji – prezes Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Libanie  wraz z Małżonką,

Burhan Kambarji – członek Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Libanie oraz inne Osoby wchodzące w skład delegacji.

     Delegację Libańską w serdecznych słowach powitał prezes Federacji Wiesław Kołak, który w swoim wystąpieniu  podkreślił, że zaszczytem dla Federacji jest możliwość  goszczenia Wielkiego Muftiego Libanu oraz osób towarzyszących.  Następnie przedstawił uczestniczących w spotkaniu przedstawicieli Zarządu Federacji: Arkadiusza Gawińskiego – członka Zarządu Federacji  i  Henryka Romańczuka - wiceprezesa Federacji, a także Zbigniewa Drzewieckiego - dyrektora Centrum Rehabilitacji, Edukacji i Opieki TPD „Helenów” w Warszawie.

     Przebieg uroczystego powitania delegacji dokumentowała Irena Malanowska, redaktor naczelna pisma TPD Przyjaciel Dziecka. Po powitaniu odbyła się sesja plenarna, podczas której zabrały głos następujące osoby:

Wiesław Kołak – prezes j. w.

Sayed Kambarji – prezes j.w.

Arkadiusz Gawiński - członek Zarządu Federacji

Jolanta Szklarska – członek ZG TPD

Irena Malanowska – redaktor j. w.

Henryk Romańczuk – wiceprezes j.w.

      Wymienione osoby poinformowały  uczestników spotkania o powstaniu i zadaniach Federacji oraz o działalności statutowej Członków Założycieli.

     Henryk Romańczuk przedstawił wielkie zasługi Jego Ekscelencji dr. Abdullatif Darian – Wielkiego Muftiego  Libanu - w zakresie codziennego wspierania i opieki nad dziećmi i ich rodzinami pokrzywdzonymi m.in. w wyniku działań wojennych np. w efekcie tragicznego  konfliktu w Syrii. Następnie  w wyniku uchwały ZG TPD Wielki Mufti Libanu został odznaczony Medalem  dr. Henryka Jordana. Aktu dekoracji dokonał prezes Federacji Wiesław Kołak, co spotkało się z entuzjastycznym przyjęciem przez wszystkich uczestników spotkania. Uczniowie z Centrum TPD „Helenów”  wręczyli Odznaczanemu kwiaty oraz zaprosili delegację z Libanu do złożenia wizyty w tej placówce.

     Jego Ekscelencja dr Abdullatif Darian w serdecznych słowach podziękował za odznaczenie. Poinformował o swojej zawodowej i społecznej działalności w Libanie oraz w regionie krajów afrykańskich, podkreślił także, że zawsze najbardziej poruszające je1st dla niego cierpienie pokrzywdzonego dziecka. Wielki Mufti Libanu z uznaniem odniósł się do dorobku naszego kraju w zakresie opieki nad dziećmi gorszych szans, zaproponował również zawarcie stosownych porozumień pomiędzy stroną libańską i polską, obejmujących zadania do wspólnej realizacji  m.in.  zakresie opieki nad dziećmi i rodzinami potrzebującymi wsparcia, także wskutek krzywd wyrządzonych działaniami wojennymi. Strona polska z aprobatą przyjęła propozycję.

     Następnie delegacja libańska udała się z wizytą do Centrum TPD „Helenów”  gdzie zapoznała  się z działalnością tej placówki w zakresie opieki i kształcenia dzieci i młodzieży niepełnosprawnej od okresu przedszkolnego  po ukończenie liceum,  przygotowania do wykonywania pracy zawodowej  i  do dalszej nauki. Przedstawiciele delegacji libańskiej, wyrażając uznanie dla Centrum TPD „Helenów”,  zaproponowali  systematyczną współpracę i wymianę doświadczeń.

     Podczas obrad Prezydium Zarządu Głównego z udziałem przedstawicieli Zarządu Federacji w dniu 8 kwietnia br. przyjęto, że program współpracy z TPD w Libanie, z intencją współdziałania z organizacjami pozarządowymi w innych krajach afrykańskich, zostanie wzbogacony.

Opracował Henryk Romańczuk

wiceprezes Międzynarodowej Federacji Przyjaciół Dzieci

GALERIA

 {vsig}http://warszawa.tpd.org.pl/images/stories/MFPD/TPD Liban{/vsig}

 

 

 

MFPD zorganizowało kolonię letnią w Austrii

Kolonia letnia w Treffen w Austrii odbyła się w terminie 11-22 lipca 2015 roku i została zorganizowana przez Międzynarodową Federację Przyjaciół Dzieci. W kolonii wzięło udział 45 dzieci i młodzieży z Litwy, Ukrainy i Polski. Uczestnicy mieszkali w hotelu Alpenrose, położonym na wysokości 1600 m do którego dotrzeć można tylko kolejką linowa co było dużą atrakcją. 

Program pobytu to nie tylko zajęcia sportowo-rekreacyjne, turystyka ale również nauka języków obcych oraz zajęcia matematyczne.   Zajęcia sportowo-rekreacyjne obejmowały rozgrywki w tenisa stołowego, piłkę siatkową, nożną, kajakarstwo,  pływanie w pobliskich jeziorach i basenie. Program turystyczny to zarówno piesze wycieczki szlakami turystycznymi jak i wyjazdy autokarowe. W Słowenii dzieci zwiedziły , Bled – miejscowość turystyczną położoną w regionie Górna Kraina, nad jeziorem Bled, u podnóża Alp Julijskich oraz stolicę Lublanę. We Włoszech Wenecję, poznając jej historię, architekturę, przepiękne budowle usytuowane pośród kanałów którymi pływają gondole. Zwiedziliśmy również stolicę Austrii Wiedeń z domem artystów, pałacami i ich historią, ciekawostkami z życia monarchów. Odwiedziliśmy krainę makaków, wesołych małpek żyjących swobodnie na rozległym górskim terenie. Dzieci obserwując małpki dowiedziały się wielu szczegółów z ich funkcjonowania, życia w stadzie, odżywiania. Zwiedziliśmy górujący nad okolicznymi jeziorami i miastami takimi jak Treffen czy Villach zamek  Landskron.  Organizowane były dyskoteki, karaoke. Pomimo wielu zajęć dzieci z dużym zaangażowaniem uczestniczyły w nauce języków angielskiego i niemieckiego oraz zajęciach rozwijających logiczne myślenie. Na zakończenie turnusu każde z dzieci uhonorowane zostało nagrodami i upominkami.  

Goście z Libanu w Helenowie

6 października 2014 roku Centrum Rehabilitacji, Edukacji i Opieki TPD „Helenów” odwiedzili goście z Libanu. Wśród nich byli: charge d’affaires Ambasady Libanu Pani Sonia Abou Azar, wieloletni działacz Libańskiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Pan Sayed Kambarji oraz prezes i dyrektor generalny Środkowowschodnich Linii Lotniczych Air Liban Pan Mohamad El Hout.

Podczas spotkania Pan El Hout został uhonorowany Medalem dr. Henryka Jordana za zasługi w działalności społecznej na rzecz dzieci. Prezes ZG TPD Wiesław Kołak, który dokonał aktu dekoracji, podkreślił, że Towarzystwo Przyjaciół Dzieci wysoko ceni aktywność i ofiarność Pana El Hout, który pracował w wielu krajach, i zawsze pamiętał o potrzebach dzieci i ich rodzin. Dziękując za wyróżnienie, Pan Mohamad El Hout powiedział, że kontynuuje działalność społeczną swego ojca, który był znanym libańskim społecznikiem i już ponad pół wieku temu powołał Komitet Pomocy dla Ubogich, w tym oczywiście dla dzieci. Z kolei Pan Sayed Kambarji przypomniał historię wieloletnich wzajemnych kontaktów polskiego i libańskiego TPD, które wiele lat temu w Bejrucie założył jego ojciec. Powiedział, że cieszy go możliwość kontynuowania tej rodzinnej tradycji, bo dzieci biedne, chore czy zaniedbane są w każdym kraju. Pani Sonia Abou Azar w ciepłych słowach podziękowała za miłą uroczystość, która jest dowodem na coraz lepszą współpracę stowarzyszeń libańskiego i polskiego, wyrażając także przekonanie, że te wzajemne relacje będą się nadal pomyślnie rozwijać. Ważnym punktem programu było zwiedzanie „Helenowa”. Goście wysoko ocenili program i działalność placówki, wiele uznania wzbudziła najnowsza inwestycja, jaką jest nowy budynek szkolny, ale również niedawno otwarte przedszkole, gdzie mogli zobaczyć, jak troskliwie opiekunki zajmują się niepełnosprawnymi dziećmi.